God man eller förvaltare - intresseanmälan

Via denna e-tjänst anmäler du ditt intresse att bli god man eller förvaltare. 

Överförmyndarkontoret gör noggranna kontroller av den som lämnat intresse för uppdraget som god man. Det handlar om uppgifter hos kronofogdemyndigheten, socialförvaltningens register och rikspolisstyrelsens belastningsregister.

Om du finns med i några av dessa register kommer vi informera dig om det och vi kan då inte ge dig några uppdrag. Om du inte finns med i några register kommer vi att kontakta dig för att boka in en tid för ett informationsmöte.

Intresseanmälan som du lämnat in till oss och de handlingar som vi hämtat in kommer att sparas om du tar ett uppdrag som god man/förvaltare. Om du väljer att inte bli god man/förvaltare efter informationsmötet så kommer din intresseanmälan och inlämnade handlingar att slängas efter 6 månader.

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån detta och även för att kunna komma i kontakt med dig.

Läs mer om god man eller förvaltare.