God man - redogörelse för bevaka rätt vid tillfälliga uppdrag

För gode män och förvaltare: du kan använda e-tjänsten i E-Wärna för att redogöra för insatser som du har genomfört för att bevaka huvudmannens rätt.

Läs mer om uppgifter för god man och förvaltare.