Trafik - Begäran om flytt av fordon på privat mark

Kommunen bistår även privata mark- eller fastighetsägare med att flytta felaktigt parkerade eller långtidsuppställda fordon och fordonsvrak från sin mark.

Läs mer om flytt av fordon på privat mark här.