Miljö - Ansökan om hållande av djur inom detaljplanelagt område

Om du vill ansöka om att ha djur inom detaljplanelagt område kan du kontakta kundservice via
e-post kundservice@nykoping.se  eller ringa 0155-24 80 80 för att få en blankett.

 

När krävs ansökan?

I Nyköpings kommun ska du ha tillstånd för att ha följande djur inom planlagt område:
  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm

Vilka uppgifter behöver vi?

  • Djurslag och antal
  • Beskrivning av djurhållningen
  • Beskrivning och ritning av stall eller utrymme där djuren ska hållas
  • Beskrivning av gödsel och foderhantering
  • Granneyttrande
  • Situationsplan med fastighetsgränser och byggnader, planerad placering av stall, utrymme och hage samt planerad förvaring av foder, gödsel och strö.

Avgift

För hantering av din anmälan/ansökan tar miljöenheten ut en avgift. Se Nyköpings kommuns taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen på nykoping.se - Avgifter inom miljö- och hälsoskydd för mer information.

Läs mer om djur i bebyggelse här.