Bygg - Ny Ansökan/Anmälan

Den här e-tjänsten kan du använda för att ansöka om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och strandskyddsdispens eller göra en anmälan enligt plan- och bygglagen.   

 

 

Tänk på att hanteringen går fortare och smidigare om du har allt underlag som behövs redan vid ansökan. Du hittar information om vilka handlingar som kan behövas under respektive åtgärd i menyn på vår startsida.

Här kan du läsa mer om vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan eller anmälan.

Observera att denna e-tjänst bara ska användas för att skapa ett nytt ärende.

Samtidigt som du lämnar in din ansökan om bygglov kan du också ansöka om en ny utfart till kommunal gata och göra en servisanmälan för kommunalt vatten och avlopp. Observera att det gör att du skapar ärenden hos Gata, park, hamn och/eller Nyköping vatten, utöver din bygglovsansökan.  

Även om du söker för ett företag så kan du använda e-tjänsten. Det kräver att du signerar ansökan med ditt BankID. Att signera något med BankID har samma rättsverkan som om du skriver under en ansökningsblankett på papper, med den medföljande bonusen att du kan använda våra e-tjänster under ärendets gång.

Har du frågor om e-tjänsten?

Om du har frågor om e-tjänsten är du välkommen att kontakta Kundservice. Om du behöver hjälp med att använda e-tjänsten är du välkommen att komma till receptionen i Stadshuset, så hjälper vi dig.

Vill du i stället komplettera ett befintligt ärende?

Om du ska lämna in handlingar i ett befintligt ärende ska du i stället använda den här e-tjänsten: E-tjänst för att komplettera ditt pågående ärende

Personuppgifter och GDPR

Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig; personnummer, namn, adress, fastighetsbeteckning, e-postadress och telefonnummer. Syftet med behandlingen är att kunna hantera ditt ärende. Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Läs mer om Nyköpings kommuns hantering av personuppgifter och GDPR.