Räddningstjänsten - Ansökan om hantering av brandfarlig vara

Använd denna e-tjänst för att ansöka om hantering av brandfarlig vara.

Vill ni skicka in ansökan på blankett, kontakta raddningstjansten@nykoping.se

Läs mer om brandfarlig vara på räddningstjänstens webbplats.