Bygg - Beställning av kartmaterial och mättjänster

I den här e-tjänsten kan du som privatperson, företagare eller ombud för förening beställa kartor och mättjänster.

Du kan beställa följande:

Finutstakning
Grovutstakning
Lägeskontroll
Baskarta
Nybyggnadskarta

Vi utför mätningsuppdrag i anslutning till Nyköpings kommuns verksamhet, ofta med anknytning till bygglovs- eller detaljplaneprocesserna.

Läs mer om kartor och mätning här. 

 

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du skicka e-post till geodata@nykoping.se eller ringa Kundservice 0155-24 80 80 för att få en blankett.