Miljö - Utförandeintyg enskild avloppsanläggning

Använd den här e-tjänsten för att lämna in ett utförandeintyg för enskild avloppsanläggning. 

Utförandeintyg ska alltid lämnas in efter det att anläggningen färdigställts. I utförandeintyget intygar utföraren att anläggningen är utförd i enlighet med beslutet. Dokumentation av anläggningen ska även göras genom fotografering av de olika stegen i anläggandet. Ett urval av bilderna ska bifogas i e-tjänsten. Läs i detta faktablad vilka bilder vi önskar få inskickade - faktablad fotodokumentation.  

Läs mer om avlopp.

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du kontakta oss via e-post kundservice@nykoping.se  eller ringa 0155-24 80 80 för att få en blankett.