Omsorg & Stöd - Ansökan om avgiftsjämkning vid dubbelt boende

Du som är ensamstående och får en plats på något av våra äldre- eller demensboenden och under en uppsägningstid behöver betala hyra både för din bostad och för platsen på ditt nya boende, kan ansöka om avgiftsjämkning. 

Använd denna blankett för att ansöka om avgiftsjämkning. 

Läs mer om äldreomsorg i Nyköpings kommun