Vatten & Avlopp - Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp (Servisanmälan)

Använd denna blankett för att ansöka om anslutning till kommunalt vatten och avlopp, så kallad servisanmälan. 

Varje gång du gör en byggnation som berör vatten eller avlopp ska du anmäla det till Nyköping Vatten. Det är viktigt för att vi ska kunna sköta vatten- och avloppssystemet på bästa sätt. Här kan du läsa mer om att ansluta sig. 

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du kontakta oss via e-post tekniska.divisionen@nykoping.se eller ringa 0155-24 88 00 för att få en blankett.