Miljö - Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Använd denna e-tjänst när du ska göra en anmälan av miljöfarlig verksamhet till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Vilka uppgifter behöver vi?

  • Beskrivning av verksamheten 
  • Beskrivning av omgivningen
  • Vilka råvaror och kemiska produkter som kommer att användas
  • Hur avfallet kommer hanteras
  • Energiförbrukning
  • Vatten och avlopp
  • Buller

Avgifter

För hantering av din anmälan/ansökan tar miljöenheten ut en avgift. Se Nyköpings kommuns taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen på nykoping.se - Avgifter inom miljö- och hälsoskydd för mer information.

Läs mer här om miljöfarlig verksamhet.