Adress - Beställning av adress

Alla bebyggda fastigheter, som permanentboende, fritidshus och verksamheter, ska ha en egen adress.

Om din fastighet saknar adress eller om du önskar framföra önskemål om ändrat adressnamn ska du ansöka om det hos Samhällsbyggnad i Nyköpings kommun. Du ansöker via denna e-tjänst. Adressättning är en gratistjänst som hanteras av kommunen på uppdrag av Lantmäteriet.

På vår hemsida kan du läsa mer om adressättning.