Bevattningsförbud i Runtuna från den 13 juni

13 juni 2022

Den 13 juni 2022 införs bevattningsförbud i Runtuna. Vattenbristen är akut och därför måste Nyköpings kommun införa bevattningsförbud som gäller tillsvidare. Samtidigt arbetar Nyköpings kommun med en kompletterande råvattenbrunn och tappställe Fruängskällan är öppet för självbetjäning.

Grundvattennivåerna är mycket under det normala. Runtuna försörjs av en egen råvattenbrunn och den kan inte producera de vattenmängder som går åt nu.

- Vattenbristen är akut i området och därför måste vi införa bevattningsförbudet. Det gäller tills vidare för alla med kommunalt VA i Runtuna. Bevattningsförbudet innebär att dricksvatten endast ska användas till mat, dryck och personlig hygien, säger Madeleine Jansson, VA-chef i Nyköpings kommun.

Samtidigt arbetar Nyköpings kommun med att hitta en kompletterande råvattenbrunn i området.

Ett bevattningsförbud är även infört i Edstorp, Råby och Stavik sedan den 1 juni. Nu alltså även i Runtuna. Bevattningsförbudet gäller inte i övriga delar av kommunen eller för de med egen brunn. Men Nyköpings kommun vädjar till alla om försiktighet.

- Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och efter den stora läckan förra veckan tror jag alla blev påminda om det. Efter flera år med lite nederbörd och en vinter med liten snösmältning börjar det bli mindre av den värdefulla tillgången på grundvatten. Grundvattennivåerna är nu mycket under det normala för årstiden. Tänk över din vattenförbrukning och spara där du kan, säger Björn Fredlund (S), ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

På Statens Geologiska Institut finns kartor över aktuella grundvattennivåer sgu.se/grundvatten

Här kan du läsa mer om bevattningsförbudet.

Tappställe Fruängskällan öppet med självbetjäning

För att underlätta för medborgarna är tappstället Fruängskällan öppet för säsongen sedan i april. Här kan privatpersoner hämta gratis vatten för pooler och bevattning. Tappstället har självbetjäning och efter att ha hämtat ut en kod på Tekniska divisionen kan man själv hämta vatten alla dagar i veckan. Läs mer på nykoping.se/tappstallefruangskallan