Ledighet

Här får du information om ledighetsansökan. Din mentor kan bevilja ledigt högst 3 dagar per termin. Längre ledighet beslutas av rektor. Vid ledighet ansvarar du själv för att ta igen det skolarbete som du missar.

Ansökan om ledighet för gymnasieelever ska göras i god tid i skolplattformen Schoolsoft.

Vi rekommenderar dig att utnyttja de i förväg inplanerade loven. Ytterligare ledighet under terminerna kan vara negativt för såväl dig och dina studier, som för lärarens och övriga klassens planering.

Om du behöver vara ledig från skolarbetet för enskilda angelägenheter kan din mentor bevilja ledighet för högst två dagar i följd och sammanlagt högst fem dagar under ett läsår. Om särskilda skäl finns kan rektor bevilja längre ledighet.

Ledighet för YH-elever
Kontakta ansvarig lärare.

Kontakta oss

Administratör

0155-24 80 80
nykopingsgymnasium@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny