Bild på ett flygplan i luften

Yrkeshögskoleutbildning Flygtekniker/El- och Avioniktekniker B1.1/B2

Den ljusnande framtid är vår, vi lever i en krympande värld. Avståndet mellan länder minskar i samma takt som transportmedel utvecklas och förfinas. Flyghistorien är inte mer än 100 år men på denna relativt korta tid har det hänt mycket både inom flygplanskonstruktion och inom området säkerhet.

Oavsett hur framtiden ser ut kommer det alltid att finnas ett behov av duktiga flygtekniker både i Sverige men framförallt internationellt. Flygteknikern arbetar med hela flygplanet och ofta som lagledare.

Flygteknikerutbildningen är fördelad på fem terminer och ger 500 YH-poäng. Utbildningen är godkänd av myndigheten för yrkeshögskola och skolan har även 147 tillstånd från Transportstyrelsen för att bedriva flygteknikerutbildningen enligt kategori B1.1 och B2.

Fantastisk miljö, oslagbart utbildningsmaterial

Skolan ligger precis vid Skavsta internationella flygplats, 7 km från Nyköping. Undervisningen sker i fina lokaler.

Det finns ett trevligt elevuppehållsrum och i direkt anslutning ligger de stora hangarerna som rymmer både mekaniska verkstäder och lackningsverkstad.

Skolan har under flera år haft ett mycket gott samarbete med Saab Aircraft vilket har resulterat i en Saab 340, en Saab 2000 samt en otrolig mängd flygplansmateriel. Detta tillsammans med alla duktiga lärare bidrar till att du får en enastående utbildning inom området flygteknik.

Ansökan öppnar 1 februari och stänger 31 maj 2024. Du kan lämna in din ansökan hos YH-antagningen här
Utbildningen startar 19 augusti 2024.

Läs mer om YH-utbildningar på YH-Myndighetens hemsida.

Ansök om studiemedel hos CSN.

Allt det här kommer du att kunna

Flygteknikerutbildningen kommer att ge dig fördjupade kunskaper om luftfartygskonstruktion, funktion och verkningssätt samt färdigheter i service, underhålls-, reparations- och modifieringsarbete. Du kommer också att lära dig om säkerhetsföreskrifter, besiktningar, analys/diagnostisering och luftfartsbestämmelser och deras tillämpning.

På skolan lägger vi stor vikt vid att du får utveckla din förmåga att använda modern informationsteknologi samt en djupare insikt om datateknikens användning inom det flygtekniska området.

Här hittar du kursplanen för YH21

Här hittar du kursplanen för YH22

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning med godkänt resultat får du ett utbildningsintyg av oss som ger dig möjlighet till ett Flygteknikercertifikat enligt både B1.1 och B2, ett certifikat utan några begränsningar och som ger dig stora möjligheter till jobb.
Certifikatet är giltigt i hela Europa och även andra delar av världen.

Grundläggande behörighetskrav

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

För att antas till utbildningen måste du ha minst betyg E enligt gymnasieförordningen gy-2011 i kurserna:

 1. Engelska 6
 2. Matematik 2
 3. Fysik 1b1/1a1 eller Naturkunskap 1b/1a1 tillsammans med minst 50 gymnasiepoäng totalt inom ämnen som teknik, el, installation, automation, industriteknik samt fordonsteknik.

Alternativt motsvarande betyg och kurser enligt äldre bestämmelser.

Urval sker enligt följande

Betyg

Poängbedömning av betyg sker enligt fastställda principer. Alla kurser/ämnen som ingår i gymnasieexamen värderas enligt nedan:

IG = 0p G = 10p VG = 15p MVG = 20p    
F = 0p E = 10p D = 12,5p C = 15p B = 17,5p A = 20p

Sifferbetyg hanteras enligt fastställd omvandlingstabell. Medelpoäng för betygen beräknas och maximalt kan 20p erhållas.

För behöriga sökande med studieomdömen från folkhögskolan enligt MYFHS 2013:4 gäller:

 • 4 Utmärkt studieförmåga ger 16,5 poäng
 • 3,5 Mycket god - Utmärkt studieförmåga ger 15 poäng
 • 3 Mycket god studieförmåga ger 13,5 poäng
 • 2,5 God - Mycket god studieförmåga ger 12 poäng
 • 2 God studieförmåga ger 10,5 poäng
 • 1,5 Mindre god - God studieförmåga ger 9 poäng
 • Mindre god studieförmåga ger 0 poäng

Studieomdömen utfärdade före 2014 ges i en fyrgradig skala (punkt 1-4 ovan)

Tidigare utbildning

 • Genomförd teknisk gymnasial utbildning inom Flygteknikprogrammet, Teknikprogrammet eller Naturvetenskapsprogrammet genererar 1 poäng.
 • Genomförd utbildning på flygteknikprogrammet med samtliga flygtekniska kurser godkända genererar 1 poäng plus ytterligare 1 poäng för uppnådd Kategori A-behörighet.

Mätskala 0-2 poäng och inga delpoäng kan tillgodoräknas.

Kontakta oss

Utbildningsledare

Jonas Axelsson
073-773 71 43
jonas.axelsson@nykoping.se

Administratör

0155-24 80 80
nykopingsgymnasium@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny