Trivsel och trygghet

Vi ser det som viktigt att alla barn och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga. 

Det finns rutiner och planer för att säkerställa att verksamheten arbetar löpande med frågor som kränkande behandling, mobbing och trakasserier. Förskolan ska se till att barnen inte kränker eller trakasserar varandra. Om det händer, måste förskolan undersöka saken och snabbt sätta stopp för det.

Du kan anmäla mobbing eller trakasserier via förskolan eller här på vår webbsida.

Försäkring

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

 

Trivsel och trygghet på Stigtomta förskola

Hos oss ska du alltid känna dig välkommen. Vår pedagogik präglas av delaktighet och öppenhet. Vi önskar ett nära samarbete med dig som förälder och tillsammans kan vi skapa de bästa förutsättningarna för ditt barns vistelse på förskolan. Dagarna följer liknande rutiner, vilket gör att barnen känner sig trygga i utbildningen. 

Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling ligger till grund för vårt likabehandlingsarbete. Här kan du läsa Stigtomta förskolas Plan mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling. 

Kontakta oss

Stigtomta förskola

Skolvägen 4
611 72 Stigtomta
stigtomtaforskola@nykoping.se 

Tf biträdande rektor Johanna Söderberg
Enhetsansvarig Stigtomta förskola
0155-45 76 40
johanna.soderberg@nykoping.se

Områdesansvarig rektor
Norra förskoleområdet
Linda Larsson
0155-45 76 66
linda.larsson@nykoping.se

För frågor som rör ansökan och fakturor:
Kontakta Kundservice
0155-24 80 80 
eller skicka e-post till
barnplacering@nykoping.se

 

Hemvister

Gläntan 1
073-412 14 31

Gläntan 2
073-412 14 30

Dungen 1 
073-426 89 98

Dungen 2 
073-149 34 95

Utsikten 1
073-412 14 32

Utsikten 2
073-412 14 33

Frånvaro anmäler du via Schoolsoft.

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2023-10-11
Sidansvarig: Johanna Söderberg