Trivsel och trygghet

Vi ser det som viktigt att alla barn och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga. 

Det finns rutiner och planer för att säkerställa att verksamheten arbetar löpande med frågor som kränkande behandling, mobbing och trakasserier. Förskolan ska se till att barnen inte kränker eller trakasserar varandra. Om det händer, måste förskolan undersöka saken och snabbt sätta stopp för det.

Du kan anmäla mobbing eller trakasserier via förskolan eller här på vår webbsida.

Försäkring

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

 

 
Trivsel och trygghet på Buskhyttans förskola

Genom att vi alltid finns nära barnen kan vi vägleda och stödja dem i olika situationer.
I samtalen med barnen återkommer vi ofta till att prata om förståelse för varandra och hur vi kan tänka, tycka och känna olika.

Vi reflekterar runt det vi ser i den dagliga verksamheten för att få syn på om vi behöver göra förändringar i vårt arbetssätt, miljön eller organisationen för att säkra en trygg utveckling för barnen.

 

Här kan du läsa Buskhyttans Plan mot kränkande behandling trakasserier sexuella trakasserier och kränkande behandling

Kontakta oss

Buskhyttans förskola

Koppartorpsvägen 23
611 95 Nyköping
buskhyttansforskola@nykoping.se

Biträdande rektor Malin Helmersson
Enhetsansvarig Buskhyttans förskola
0155-45 71 14
malin.helmersson@nykoping.se

Områdesansvarig rektor
Södra förskoleområdet
Ellinor Bengtsson
0155-45 76 65
ellinor.bengtsson@nykoping.se

För frågor som rör ansökan och fakturor:
Kontakta Kundservice
0155-24 80 80 
eller skicka e-post till
barnplacering@nykoping.se

Avdelningar

Blåbäret och Lingonet
073-773 75 63

Frånvaro anmäler du via Schoolsoft.

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2024-01-03
Sidansvarig: Malin Helmersson