Trivsel och trygghet

Vi ser det som viktigt att alla barn och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga. 

Det finns rutiner och planer för att säkerställa att verksamheten arbetar löpande med frågor som kränkande behandling, mobbing och trakasserier. Förskolan ska se till att barnen inte kränker eller trakasserar varandra. Om det händer, måste förskolan undersöka saken och snabbt sätta stopp för det.

Du kan anmäla mobbing eller trakasserier via förskolan eller här på vår webbsida.

Försäkring

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

 

Förskolans vision för kränkande behandling:

  • På vår förskola ska alla barn och vuxna känna trygghet, glädje och bli bemötta med respekt och lyhördhet.

Du som vårdnadshavare ska känna att vår förskola är välkomnande och en plats för goda möten där vi tillsammans verkar för att ditt barns förskoletid ska bli en tid av lustfyllt lärande. Vårt mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Vår utbildning bygger på barnens delaktighet och inflytande. Vi formar dagarna tillsammans och gemenskapen är viktig för oss. 

Här kan du läsa Annagårdens förskolas Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Kontakta oss

Annagårdens förskola
(Grässtrået, Sandkornet,
Solstrålen, Regndroppen)
Sågaregatan 5
611 32 Nyköping

Annagårdens förskola
(Gläntan)
Forsgränd 9
611 32 Nyköping
annagardensforskola@nykoping.se

Biträdande rektor 
Eleonor Dahlberg

Enhetsansvarig Annagårdens förskola
0155-45 80 66
eleonor.dahlberg@nykoping.se

Områdesansvarig rektor
Södra förskoleområdet
Ellinor Bengtsson
0155-45 76 65
ellinor.bengtsson@nykoping.se

För frågor som rör ansökan och fakturor:
Kontakta Kundservice
0155-24 80 80 
eller skicka e-post till
barnplacering@nykoping.se

Avdelningar

Sandkornet
073-773 70 23

Grässtrået
073-325 30 86

Regndroppen
073-325 30 85

Solstrålen
(öppning och stängning)
073-773 70 17

Gläntan
073-662 20 91

Frånvaro anmäler du via Schoolsoft.

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2024-01-22
Sidansvarig: Eleonor Dahlberg