Samverkan förskola och hem

Underrubrik saknas

Samverkan mellan förskola och hem är en viktig del av förskolans uppdrag. Detta för att skapa goda relationer mellan förskola och hem. Relationen förskola och hem utgår ifrån intresse och engagemang för det enskilda barnet samt en förståelse för förskolans uppdrag. Vi eftersträvar en tydlig, professionell dialog mellan hem och förskola utifrån barnets behov samt förskolans uppdrag. 

Samverkan sker under följande former: 

  • Daglig kontakt mellan hem och förskola vid lämning samt hämtning - förskolan skall informera om barnets dag. Som vårdnadshavare skall man uppleva och känna att barnet samt vårdnadshavaren blir välkomnat samt avlämnat på ett sätt som upplevs tryggt och med möjlighet till tydlig information mellan alla parter. 
  • En gång per år erbjuds alla vårdnadshavare utvecklingssamtal som skall informera om barnets utveckling utifrån vad förskolan erbjuder i form av omsorg och utbildning. 
  • Föräldramöte 1 gång per år under höstterminen. 
  • Andra tillfällen för samverkan kan vara: Lucia, drop in och andra aktiviteter. 

Introduktionen på förskolan:

När vårdnadshavaren fått en placering på vår förskola tar förskolan kontakt med vårdnadshavarna och bjuder in till ett introduktionssamtal. Under samtalet blir ni som vårdnadshavare informerade om hur introduktionen kommer gå till samt att ni som vårdnadshavare får berätta om just ert barn samt era förväntningar inför ert barns vistelse på förskolan. 

Som vårdnadshavare får man vara inställd på att en introduktion tar ca två veckor. Varje barn är unikt och för en del barn går det fortare och för en del barn tar det längre tid. Det viktiga är att introduktionen inte forceras. Att bygga anknytning mellan barn och pedagog är viktigt och det är barnet som styr takten i hur relationen byggs upp. 

Kontakta oss

Annagårdens förskola
(Grässtrået, Sandkornet,
Solstrålen, Regndroppen)
Sågaregatan 5
611 32 Nyköping

Annagårdens förskola
(Gläntan)
Forsgränd 9
611 32 Nyköping
annagardensforskola@nykoping.se

Biträdande rektor 
Eleonor Dahlberg

Enhetsansvarig Annagårdens förskola
0155-45 80 66
eleonor.dahlberg@nykoping.se

Områdesansvarig rektor
Södra förskoleområdet
Ellinor Bengtsson
0155-45 76 65
ellinor.bengtsson@nykoping.se

För frågor som rör ansökan och fakturor:
Kontakta Kundservice
0155-24 80 80 
eller skicka e-post till
barnplacering@nykoping.se

Avdelningar

Sandkornet
073-773 70 23

Grässtrået
073-325 30 86

Regndroppen
073-325 30 85

Solstrålen
(öppning och stängning)
073-773 70 17

Gläntan
073-662 20 91

Frånvaro anmäler du via Schoolsoft.

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny