Söksiffror gymnasiet 2024

1 juli 2024

Slutantagningen inför gymnasiet läsåret 2024/2025 är klar och över 1500 elever kan ta del av sitt antagningsbesked på Gymnasiewebben. Runt 73 procent har kommit in på sitt förstahandsval på ett nationellt program och 41 elever har angett att de önskar kombinera sin utbildning med en idrott.

Antagningsutskottet har haft en genomgång av sökandeunderlaget och den slutgiltiga antagningsstatistiken finns publicerad på webben.

-    I den slutgiltiga antagningen har fler elever blivit behöriga till gymnasiet jämfört med det preliminära valet i april. Detta är en positiv indikation på elevernas prestation, och det visar att eleverna och skolpersonalen arbetat hårt för att uppnå detta resultat, säger Torbjörn Kock ordförande Barn- och ungdomsnämnden.

Sammanlagt 1578 elever har valt till gymnasiet 2024, vilket är en minskning med 4 elever jämfört med 2023. Eleverna får sina antagningsbesked direkt på Gymnasiewebben som öppnades den 27 juni. De externa sökande eleverna får sina slutliga antagningsbesked skickade till sig per post. Senast den 30 juli ska eleverna svara ja/eller nej på sitt besked. Här finns mer information.

Årets reservantagning påbörjas vecka 32 och avslutas den 6 september. Det är först efter reservantagningen är avslutad som den slutgiltiga statistiken för årets antagningsprocess kan sammanställas.

Statistik

Sökande till regionens gymnasieskolor

Nyköpings gymnasium

Sammanlagt 513 elever har i år sitt förstahandsval på ett nationellt program på Nyköpings gymnasium, att jämföra med 544 elever vid samma tidpunkt året innan. Av dessa är det sammanlagt 66 elever med annan hemkommun än Nyköping, Oxelösund eller Trosa.

Sammanlagt 41 förstahandssökande elever har angett att de önskar kombinera sin gymnasieutbildning med en idrott inom någon av de sporter som erbjuds på Nyköpings gymnasium, varav 11 söker från annan region.

Sörmlands Naturbruk Öknaskolan

Sammanlagt 87 sökande har någon inriktning inom Naturbruksprogrammet på Öknaskolan som sitt förstahandsval, att jämföra med 89 elever samma tidpunkt förra året. Av dessa är det 59 som har hemkommun utanför vår region.

Fristående gymnasieskolor Nyköping/Oxelösund

Sammanlagt 513 elever har i år sitt förstahandsval på ett nationellt program på någon av de fristående skolorna i Nyköping, att jämföra med 504 elever vid samma tidpunkt föregående år. Av dessa är det sammanlagt 58 elever med annan hemkommun än Nyköping, Oxelösund eller Trosa.

Tillgodosedda förstahandsval

Slutantagningen visar att Nyköpingsregionen som helhet kan tillgodose de sökande elevernas förstahandsval på nationellt program till 73,3 procent jämfört med föregående års 71,8 procent.

  • För Nyköpings gymnasiums del uppnås sammantaget 77,1 procent att jämföra med 67 procent 2023.
  • Sörmlands Naturbruk Öknaskolan visar att 82,6 procent (86,5) av de behöriga sökande bereds plats på sitt förstahandsval i slutantagningen.
  • För de fristående skolornas del är det idag 69,5 procent av de behöriga sökande som bereds plats på sitt förstahandsval i slutantagningen jämfört med 71,7 procent 2023.

All statistik från i år samt tidigare år finns presenterad på webbplatsen Mitt Gymnasieval.