Positiva siffror för handeln i Nyköping

16 november 2023
Företag och näringsliv Uppleva och göra Bo, bygga och miljö Företag och näringsliv

Omsättningen för handeln i stadskärnan har ökat med 8 procent sedan 2021 visar Cityindex årliga rapport.

Nyköpings kommun arbetar aktivt tillsammans med NYSAM (Nyköping i samverkan) företag, fastighetsägare, organisationer och föreningar för att stötta den lokala handeln på olika sätt.

- Det här är ett värdefullt kvitto på att vårt nära samarbete för att skapa en levande stadskärna och kommun ger resultat. Några exempel på projekt är att knyta ihop Väster med Öster genom trivsammare stråk och evenemang som Park till Park. I samarbete med bland annat NYSAM har vi arrangerat Höstpepp samt lanserat digitala Nyköping för att uppmuntra den lokala handeln. Vi jobbar långsiktigt och detta visar att vi är på rätt väg, säger Sofia Rydingsvärd nyligen utsedd Näringslivschef.

Resultatet i siffror

Resultatet visar att omsättningsutvecklingen i stadskärnan är något svagare än med andra jämförbara städer, medan snittköpsutvecklingen som mäter hur mycket den genomsnittlige besökaren i snitt konsumerar är starkare och har ökat med 25 procent.  

Stadskärnan står för 20 procent av kommunens totala detaljhandelsomsättning. Även detta är en högre andel än med andra jämförbara städer. För svensk detaljhandel totalt har den fysiska handeln återhämtat sig från pandemin och gick starkare än e-handeln.

Besökare reser hit

För handeln totalt har Nyköping ett försäljningsindex på 113, vilket visar att Nyköping attraherar köpkraft från andra kommuner.

- Vi har en handel att vara stolta över och det är positivt att vi har besökare som reser till Nyköping för att handla och umgås. Det är glädjande att omsättningen ökat och passerat nivåerna före pandemin trots dessa tuffa tider, säger Erica Fjellstedt verksamhetsledare från NYSAM.

Nytt för årets rapport är att Nyköping har definierats som en större stad i densitet av boende, butiker, restauranger och hotell för hela handeln. För själva stadskärnan ingår nu även Öster.

Fakta:
Cityindex är en nationell årlig rapport från Fastighetsägarna och HUI Research som presenterar ett resultat av hur handeln och omsättningen för butiker, restauranger och hotell i stadskärnor har utvecklats. Rapporten presenteras i samverkan med NYSAM och Nyköpings kommun.