Pilot ”Klimatsamverkan Nyköping” genomförs för små- och medelstora företag under 2024

6 februari 2024
Företag och näringsliv Kommun och politik Företag och näringsliv Kommun och politik Nämnder - Kommunstyrelsen Hållbar utveckling - Agenda 2030

Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari att genomföra ett pilotprojekt av ”Klimatsamverkan Nyköping”. Projektet leds av Näringslivsenheten och är ett erbjudande till små- och medelstora företag i syfte att öka takten på den gröna omställningen.

Syftet med piloten utgår ifrån skrivningarna i det Ekologiska hållbarhetsprogrammet om att ”Kommunen ska vara en motor för den gröna omställningen”. Näringslivsenheten kommer under 2024 att erbjuda små- och medelstora företag möjligheten att delta i piloten. Näringslivsenheten kommer att agera som motor för att förankra en struktur som företagen kan arbeta utifrån.

- Vi är fast beslutna om att öka takten i Nyköpings klimatomställning och vet från andra kommuner att en genomtänkt samverkan med näringslivet är en framgångsfaktor. Därför känns det fantastiskt att vi är framme i en konkret plan för Klimatsamverkan Nyköping, säger Marcus Pehrsson (S), ordförande i Kommunstyrelsens Utskott för Miljö och klimat.

Piloten tar avstamp i Ystadsmodellen där kommunen är möjliggörare och skapare av förutsättningar för samverkan, rådgivning, finansiering och utbildning.

 

Ta del av underlag för beslut.