Övergång från förskola till grundskola är 1 juli

11 juni 2024

Barn- och ungdomsnämndens beslut om reviderad riktlinje överklagades till Förvaltningsrätten. Nu meddelar Kammarrätten att de hävt Förvaltningsrättens inhibering. Detta betyder att övergång mellan förskola och grundskola sker 1 juli i år. 

Onsdag den 5 juni fick Nyköpings kommun besked från Kammarrätten gällande kommunens överklagande. Kammarrättens dom innebär att övergång mellan förskola och grundskola (förskoleklass och fritidshem) sker den 1 juli då Kammarrätten upphävt förvaltningsrättens inhibering.

-    Vi har ännu inte fått något beslut i själva sakfrågan, där väntar vi fortfarande in Förvaltningsrättens avgörande och vet inte när det beslutet kommer. Vi har full förståelse för att situationen har orsakat frågor och funderingar hos både personal och vårdnadshavare i de olika verksamheterna, säger Torbjörn Kock, ordförande i Barn- och ungdomsnämnden. 

Verksamheterna inom förskola samt grundskola och fritidshem fortsätter nu sitt arbete med övergång enligt den plan som lades i våras. 

-    Sommarens planering är klar och utgår från de behov som vårdnadshavarna lämnade in tidigare i våras. De elever som är i behov av omsorg i juli kommer att få inskolning på fritids. Grundskolorna ligger i lite olika faser, antingen har vårdnadshavarna redan blivit kontaktade om inskolning eller så kommer de att bli det snart, berättar Carina Hall, skolchef grundskola och fritidshem.

Bakgrund
December 2023 fattade Barn- och ungdomsnämnden beslut om revidering av Riktlinje för placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Beslutet gäller bland annat att barn som ska börja förskoleklass ska gå över till grundskolans organisation den 1 juli i stället för som tidigare år den 1 augusti. 

Beslutet grundar sig i att övergångsdatumet bör vara samma som datumet som reglerar brytdatum för ersättning från Barn- och ungdomsnämnden till de olika skolformerna. Detta gäller för såväl kommunala samt fristående verksamheter. 

Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten som meddelade att Barn- och ungdomsnämndens beslut inte gäller medan de utreder överklagandet. Onsdag den 5 juni meddelade Kammarrätten att nämndens beslut gäller även under tiden som Förvaltningsrätten utreder det överklagande som inkommit. Det betyder att barnen går över från förskola till grundskola 1 juli i år.