Nytt avtal för mottagning av företags förpackningsavfall

20 juni 2024
Hållbar utveckling - Agenda 2030

Du som driver en verksamhet där det uppstår förpackningsavfall har ett ansvar att sortera ut förpackningsavfallet och se till att det lämnas till återvinning. Från 1 maj 2024 är Stena Recycling på Gamla Oxelösundsvägen en godkänd mottagningsplats i Nyköping.

Du som driver en verksamhet där det uppstår förpackningsavfall har ett ansvar att sortera ut förpackningsavfallet och se till att det lämnas till återvinning.

Företag och verksamheter kan själva lämna sitt förpackningsavfall utan kostnad på en godkänd mottagningsplats. Från 1 maj 2024 är Stena Recycling på Gamla Oxelösundsvägen en godkänd mottagningsplats i Nyköping.

Du måste göra en leveransanmälan innan du åker till mottagningsplatsen. Länk att skapa leveransanmälan: NPA Logistik

Företag och verksamheter kan också teckna avtal om hämtning av förpackningsavfallet med kommunen eller privat entreprenör, som transporterar förpackningsavfallet till mottagningsplatsen.

Företag och verksamheter får inte lämna sina förpackningar på kommunens återvinningsstationer.


Mer information

Information om avfall från företag och verksamheter

Mer information om mottagningsplatsen och villkoren: Hitta mottagningsplats - NPA

Kontakt Stena för mer information: 010-445 71 70

Kontakt Nyköpings kommun för mer information: stina.karlsson@nykoping.se