Nyköpings kommuns deltagande i Almedalsveckan 2024

28 juni 2024

Nyköpings kommun deltog i årets Almedalsvecka med fokus på det rundabordssamtal som arrangerades tillsammans med Arlandastad Group. En rad seminarier och nätverkande stod också på programmet för kommunalråden och tjänstepersonerna som reste till Visby.

Rundabordssamtalet arrangerades på tisdagen och deltagare var politiker och tjänstepersoner från Nykvarns kommun, Norrköpings kommun, Linköpings kommun och Region Sörmland tillsammans med representanter från näringslivet och Östsvenska handelskammaren samt förstås representanter från arrangörerna: kommunen och Arlandastad Group. Från Nyköpings kommun: Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande, Ahmad Eid (M), kommunalråd och Ola Pettersson, divisionschef Näringsliv, Kultur, Fritid.

Temat för diskussionerna under samtalets första pass var möjligheter och styrkor med Skavsta som nav i den södra delen av Stockholm. Vad finns det för gemensamma nämnare? Vilka möjligheter och styrkor har platsen och hur kan samverkande aktörer ta nästa steg tillsammans? 

- Skavstas läge söder om Stockholm kommer att vara en knutpunkt där flera transportslag möts och som redan nu bidrar till regionens tillväxt. Fler och nya arbetstillfällen, pendling och boende kommer att öka. Ostlänken påverkar dessutom tillväxten väsentligt vilket vi i Nyköping är väl förberedda på, säger Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande.

Vad innebär beslutet om ett resecentrum på Ostlänken med gångavstånd till Stockholm Skavsta Flygplats i kombination med stora ytor utvecklingsbar mark i direkt anslutning? Diskussioner om förutsättningarna för att planera för morgondagens behov redan idag togs upp under pass två. 

- En väl utbyggd flygplats med kommersiellt flyg, charter, frakt och samhällsberedskap och med stor kapacitet ger attraktiva fördelar inte bara för oss i kommunen, utan för hela regionen. Näringslivet i regionen är beroende av en stark flygplats för internationella relationer och tillväxt. Samtidigt har även utvecklingsområdet Skavsta stor potential för att locka hit framtida etableringar, säger Ahmad Eid (M), kommunalråd.

Med på resan till Almedalen var även Maria Ljungblom, divisionschef Samhällsbyggnad och Sofia Rydingsvärd, Näringslivschef. Samtliga Nyköpingsrepresentanter hade fulltecknade scheman tisdag till torsdag och deltog i en rad seminarier på teman som hållbar stadsutveckling, teknikutveckling, Natomedlemskapet, hur vi ska klara välfärdsfrågorna, återvinningsmöjligheter, infrastruktur, välfärdsbrott, vikten av plats för rörelse samt kompetensutveckling och mycket mer. 

- Det jag främst tar med mig hem är vikten av ledarskap för att lyckas hantera alla stora samhällsutmaningar vi står inför. Ett modigt ledarskap där kombinationen av att testa nytt samtidigt som man kopierar andra är nyckeln till framgång säger Ola Pettersson, divisionschef Näringsliv, Kultur, Fritid.

För Maria Ljungblom, divisionschef Samhällsbyggnad var det seminariet om hälsosamma boendemiljöer som fastnade mest:

- Det kommer ta tid att smälta intrycken, men utöver alla intressanta seminarier om stadsutveckling och möten med olika aktörer tar jag framför allt med mig att vi som arbetar inom offentlig sektor behöver vara handlingskraftiga inom frågor som hur vi ska klara välfärden framåt, omställning av klimat och digitalisering. Hur vi utvecklar staden för ökad möjlighet till rörelse och förbättrad folkhälsa är något jag ser fram emot att jobba med på hemmaplan. 

Sofia Rydingsvärd, Näringslivschef tycker att alla spännande möten gav det starkaste intrycket. 

- Det jag tar med mig är förstås spännande möten med både befintliga och nya kontakter som jag ser fram emot att träffa igen efter sommaren – oavsett om det handlar om nya idéer på vad vi kan göra tillsammans eller potentiellt nya företag till Nyköping. Dessutom ”steal with pride”, att bli bättre och snabbare på att hitta och ta det någon annan redan arbetat fram, våga prova och bara göra!