Nya tidtabeller för buss och tåg

11 december 2023
Trafik och resor Trafik och resor - Buss, flyg och tåg Hållbar utveckling - Agenda 2030

Från och med söndagen den 10 december 2023 gäller nya tidtabeller för både buss- och tågtrafiken. Byte av tidtabeller inom kollektivtrafiken görs i hela Sverige och övriga Europa.

För dig som resenär i kollektivtrafiken hittar du alltid uppdaterad information i respektive utförares app eller på deras webbplatser.

Ny tidtabell i busstrafiken

Sörmlandstrafikens tidtabeller är under ständig utveckling och justeras varje år för att vara optimalt anpassade till rådande förutsättningar och möta upp mot aktuellt resebehov. Tidtabellerna tas fram i samverkan med Sörmlandstrafiken, kommunerna och de trafikföretag som utför trafiken. Du som resenär hittar avgångar i reseplaneraren på Sörmlandstrafikens webb sormlandstrafiken.se eller i appen.

En nyhet i Nyköpingstrafiken är att flextrafik införs från och med december 2023 som ett pilotprojekt. Det är en form av anropsstyrd kollektivtrafik för de tidigare servicelinjerna, där du som resenär själv ringer och beställer din resa. Du bokar genom att ringa kundservice på telefon: 0771-22 40 00. Resenärer som har rätt till färdtjänst kan boka resan direkt till och från hemadress inom Flextrafikområdet. Läs mer om flextrafiken på Sörmlandstrafikens webbplats.


Fler avgångar i tågtrafiken

I tidtabellen från och med den 10 december blir det bland annat fler avgångar i högtrafik på vardagar mellan Nyköping och Stockholm. Den planerade utökningen av trafiken är möjlig genom att många nyutbildade lokförare är klara att börja köra Mälartåg de kommande månaderna.

  • Nyköping-Stockholm: Två morgonavgångar i högtrafik i riktning mot Stockholm tillkommer, liksom en avgång i andra riktningen. Det ger halvtimmestrafik under del av morgonen i båda riktningarna. Även på eftermiddagen utökas trafiken. Totalt blir sex nya avgångar på vardagar. OBS: Avgångarna Stockholm-Nyköping 06:09 kommer inte att göra uppehåll i Flemingsberg och Södertälje. Avgången Stockholm-Nyköping 16:09 kommer inte att göra uppehåll i Flemingsberg. I båda fallen är orsaken trängsel på spåren.
  • Nyköping-Norrköping: Trafiken utökas med tio avgångar på vardagar. Det betyder att det åter blir avgångar varje timme under dagtid. Lika många avgångar körs under helger som tidigare, vilket är full trafik.
    Resenärer kan söka och köpa resor i Mälartågs app samt på www.malartag.se