Nu ansvarar kommunen för återvinningsstationerna

17 januari 2024
Bo, bygga och miljö

Vid årsskiftet tog kommunen över ansvaret för insamling av förpackningar från hushållen. För invånarna är det en knappt märkbar skillnad, förpackningarna ska lämnas på samma plats som tidigare. Men om en återvinningsstation blir skräpig eller överfull ska det numera felanmälas till kommunen, vilket är nytt.

Den 1 januari 2024 tog alla Sveriges kommuner över ansvaret för insamling av förpackningar från hushållen. Det innebär att återvinningsstationerna, som tidigare har ägts och skötts av FTI (Förpackningsinsamlingen), nu ägs av kommunerna. 

I Nyköping är återvinningsstationerna kvar på samma platser och hushållen ska fortsätta att lämna sina förpackningar där precis som tidigare. Men om det blir överfullt eller skräpigt ska det felanmälas till kommunen, inte till FTI. På varje återvinningsstation finns en ny skylt med information om hur eventuella fel ska meddelas. 

För de bostadsområden som har gemensamma miljörum eller avfallsutrymmen där de boende lämnar förpackningar fortsätter insamlingen som vanligt även där. Men kommunen tar över ansvaret för hämtningen där också, oavsett vilken entreprenör som hämtat tidigare.

Övertagandet är början på en rad förändringar som ska göra det lättare för hushållen att lämna sina förpackningar till återvinning. Ändringarna bygger på beslut från regeringen och gäller över hela landet. 

- Den största förändringen har vi fortfarande framför oss och den handlar om att alla hushåll, oavsett boendeform, ska kunna lämna sina förpackningar till återvinning vid den egna bostaden senast 1 januari 2027. Vi planerar för den insamlingen nu och kommer framöver att informera mer i detalj om hur det ska gå till, säger Emelie Nylund, renhållningschef.

Sedan tidigare finns ett inriktningsbeslut om att villahushåll ska få fyrfackskärl för förpackningar, matavfall och restavfall. Slutgiltigt förslag gällande fyrfackskärl och dess finansiering kommer att presenteras för kommunstyrelsen under början av 2024. 

Här kan du läsa mer om inriktningsbeslutet om fyrfackskärl.
(nyhet från 2023-03-08)


Skräpig eller överfull ÅVS?

Så här felanmäler du från och med 1 januari 2024: