Lex Sarah-utredning pågår inom kommunens hemtjänst

10 oktober 2023
Omsorg och stöd

En utredning enligt Lex Sarah pågår inom Nyköpings kommunala hemtjänst sedan en av hemtjänstens egna enhetschefer rapporterat risk för missförhållanden i en Lex Sarah-rapport. En del kunder som behöver hjälp av nattpatrullen har inte fått de besök de ska på natten enligt sin genomförandeplan.

I dagsläget är det oklart vilka kunder det gäller. Det skulle kunna innebära larmkunder och brukare med behov av planerad tillsyn nattetid, omvårdnadsmässiga insatser och förflyttningar.

- Vi gör nu en grundlig intern utredning innan vi kan slå fast vad det är som skett, säger Mattias Carlsson, äldreomsorgschef i Nyköpings kommun. Våra brukare ska kunna ha fullt förtroende för att hemtjänsten utför sina tjänster enligt de insatsbeslut de fått. Visar det sig att det uppstått missförhållanden är det allvarligt. När vi har fått hela bilden klar för oss kommer vi att vidta åtgärder för att komma tillrätta med situationen och kontakta dem som fått uteblivna besök.

Fakta om Lex Sarah

  • Lex Sarah är en form av avvikelse, ett missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande där brukaren/klienten/patienten farit illa eller riskerar att fara illa. Är missförhållandet eller risken för missförhållandet allvarligt, ska det anmälas till IVO.
  • Lex Sarah gäller inom socialtjänsten och i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
  • Alla medarbetare och chefer kan göra en Lex Sarah-rapport.