Kommunen satsar på skolskogar

7 december 2023
Barn och utbildning Kommun och politik Hållbar utveckling - Agenda 2030

Med pengar från kommunstyrelsen får kommunen möjlighet att utrusta 17 skolskogar med balans- och repbanor. Det är ett led i att bidra till ökad rörelse bland barn och unga.

Skolskogar finns på ett trettiotal platser i Nyköpings kommun. Det är en plats i en närliggande skog där det finns sittbänkar för eleverna att samlas och ha undervisning utomhus. Nu tar kommunen ett krafttag och utvecklar drygt hälften av skolskogarna.

- Tanken är att öka möjligheten till rörelse genom att anlägga repbanor och balansstockar i flera skolskogar. I dag saknar 17 av våra kommunala skolskogar det, säger, Jaana Moberg, kvalitetschef Division Utbildning i Nyköpings kommun.

Pengarna kommer från kommunstyrelsens medel för hållbar utveckling och åtgärderna startar inom kort och det hela beräknas vara klart vid halvårsskiftet 2024.

- Genom att stärka den fysiska miljön gynnar vi barnens rörelse under skol-och fritid, något som både kan ge positiva effekter på fysisk och psykisk hälsa och på barnens utveckling inklusive främjande av barnens lärande, säger Johan Wiklander som är skolläkare och en av uppdragsledarna i kommunens nystartade samverkansgrupp för ökad rörelse och bättre folkhälsa.

Följande förskolor och skolor berörs

 • Kompassen
 • Långsätter
 • Herrhagen
 • Naturskolan (Söra)
 • Rosenkälla
 • Fransicus
 • Stenkulla
 • Malmbryggshage
 • Bryngelstorp
 • Östra skolan
 • Långbergskolan
 • Västra skolan
 • Nävekvarn
 • Stigtomta
 • Sjösa
 • Tystberga
 • Bergshammar