Känner du dig trygg på bussterminalen i Nyköping?

15 maj 2024

Den 20 maj kl. 15-17 genomför Nyköpings kommun och Polisen Nyköping en enkätundersökning på bussterminalen för att ta reda på hur tryggheten upplevs på platsen. Kom och berätta om din upplevelse!

Nyköpings kommun och polisen i Nyköping arbetar tillsammans för att skapa trygghet och förebygga brott. Varje år tar man fram en lägesbild för att få en samlad bedömning om var det finns problem. I lägesbilden från 2020 framgick det att medborgare upplevde en otrygghet på bussterminalen. Sedan dess har flera brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder införts för att försöka öka tryggheten. 

Bland annat ingår nu bussterminalen i de kommunala väktarnas arbetsområde och de har fått en högre befogenhet på platsen än vad de hade tidigare. Även polisen har ökat sin närvaro genom att sätta in mer fotpatrullerande personal. Kommunen har också arbetat med utemiljön genom att flytta bänkar, förbättra belysning och gjort åtgärder för att minska trängseln. 

Uppföljande enkätundersökning

Den 20 maj kl. 15-17 genomförs en uppföljande enkätundersökning på bussterminalen för att ta reda på hur tryggheten upplevs på platsen och om åtgärderna haft någon effekt.

En enkätundersökning bland elever på Nyköpings högstadium och gymnasium har också gjorts. Drygt 500 elever har svarat på frågor om hur de upplever tryggheten på bussterminalen.

Resultatet från undersökningen kommer sedan att analyseras och presenteras för styrgruppen för brottsförebyggande samverkan och för kommunens säkerhetsgrupp, där även polisen deltar.

Har du inte möjlighet att delta på plats? Svara på enkäten här eller scanna QR-koden.