Fler nior på Nyköpings högstadium får gymnasiebehörighet

4 oktober 2023
Barn och utbildning Barn och utbildning

Niorna på Nyköpings högstadium har höjt det genomsnittliga meritvärdet från 177 till 191 poäng sedan förra året. 78 procent har nu gymnasiebehörighet jämfört med förra året då 69 procent var behöriga. Det visar Skolverkets statistik för 2023.

För alla avgångsklasser i Nyköping, både kommunala och friskolor, når 84 procent av eleverna gymnasiebehörighet till något nationellt program. Samma siffra för riket är 85 procent. På Nyköpings högstadium är andel elever som är behöriga till gymnasiet 78 procent, en ökning med 9 procentenheter mot 2022 (69%).

Meritvärdet för niorna i Nyköping, både i kommunala och i friskolor, har ökat från 210 till 212 poäng. Friskolornas genomsnittliga meritvärde ligger på 234, en sänkning mot förra året som var 246 poäng. Snittet för Nyköpings högstadium ligger på 191, en höjning mot förra året som var 177 poäng.

Föräldrars utbildningsnivå har stor påverkan

Skolverket lyfter att föräldrars utbildningsnivå har stor betydelse för resultaten och att skillnaderna i Sverige utifrån elevernas socioekonomiska bakgrund är fortsatt stora. I Nyköping gick totalt 708 elever ut högstadiet 2023. Cirka hälften av dessa gick på Nyköpings högstadium och den andra hälften i en friskola. Av de elever på Nyköpings högstadium som nått gymnasiebehörighet har 84 procent av föräldrarna eftergymnasial utbildning. Samma siffra för de elever som gått på en friskola och nått gymnasiebehörighet, är 95 procent.

Här hittar du länk till Skolverkets nyhet om slutbetygen för årskurs 9. 

Fakta om behörighet

Med behörighet till gymnasieskolans nationella program avses behörighet att söka till ett yrkesprogram, vilket är den behörighet som kräver minst antal godkända betyg. Kraven för att vara behörig till ett yrkesprogram är godkända betyg i matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk samt i minst ytterligare fem ämnen. För att vara behörig till högskoleförberedande program krävs godkända betyg i minst 12 ämnen. Källa: Skolverket.se