Fiber åt alla

22 november 2023
Företag och näringsliv Kommun och politik Företag och näringsliv Kommun och politik

Det ska vara enkelt att bo, leva och verka i hela kommunen. Fiber är en viktig förutsättning för en levande och växande kommun.

Gästabudstaden har uppdraget att bygga ut bredbandet i kommunen. 

Post- och Telestyrelsen, PTS har nu beviljat Gästabudstadens samtliga ansökningar om statligt stöd för följande utbyggnadsprojekt:

  • Nyköpings landsbygd östra
  • Nyköpings landsbygd västra
  • Nyköpings landsbygd södra
  • Nyköpings landsbygd Svärta

Slutdatum för genomförande är 2026-12-01.

Här finns mer information och kartor.