En vecka fri från våld

20 november 2023
Kommun och politik Omsorg och stöd - Våld i nära relation Hållbar utveckling - Agenda 2030

Mellan 20 och 26 november pågår den nationella temaveckan En vecka fri från våld. Den belyser våld i nära relation genom manifestation för våldsutsatta och genom att visa vilken hjälp som finns att få.

Veckan är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som har funnits sedan 2016.

Våld i nära relation är ett samhällsproblem som orsakar stort lidande för både inblandade och närstående. Forskning visar att barn som bevittnar våld i nära relation har större risk att själva utöva våld.

– Forskning visar också att det går att bryta våld i nära relation. Därför är det viktigt att vi uppmärksammar och sprider kunskap i ämnet så både våldsutövare och våldsutsatta får stöd. Jag tror det behövs mer kunskap kring att våld i nära relation omfattar både psykiskt, fysiskt och sexuellt våld, eller hot om våld. Vet vi vad vi ska titta efter både hos oss själva eller i vår omgivning ligger det närmre till hands att söka stöd eller göra en orosanmälan om man till exempel tror att ett barn far illa, säger Malin Knudsen strateg för våld i nära relation i Nyköpings kommun som samordnar temaveckan.

I Nyköping är temaveckan ett samarbete mellan Nyköpings kommun, Länsstyrelsen i Södermanland, tjejjouren Mira, kvinnojouren Mira, Brottsofferjouren och Zonta.

Den 25 november är det också den Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor som instiftades av FN:s generalförsamling år 1999.

Aktiviteter i Nyköping

  • Vi belyser några byggnader i orange färg, med anledning av Orange day
  • Lördagen den 25 november klockan 11-15 finns organisationer och Nyköpings kommun på Stora torget, i ett tält, för att informera om det stöd som finns att få.
  • Organisationen Zonta gör sin årliga världsomfattande utställning med orangea skor på Stadshustrappan. Antalet skor visar antalet polisanmälda misshandelsfall mot kvinnor 18 år och äldre i Nyköping, under 2022. Utställningen startar den 25 november.
  • Brottsofferjouren (Boj) kommer under veckan att besöka Nyköpings högstadium och informera om sin verksamhet.
  • Tjejjouren Mira, besöker Nyköpings gymnasium för att informera om stöd de kan ge
  • Nyköpings kommun kör för tredje året en kampanj i sociala medier - ”Lite svartsjuka har väl ingen dött av? Eller?”. Den visar på att våld i nära relation kan se ut på olika sätt och riktar dig till dem som utövar våld.
  • Bokutställning på Culturum med böcker inom området våld som Zonta ordnar.

Förebyggande arbete i skolor

Nyköpings gymnasium och grundskolorna fortsätter arbetet med att jobba förebyggande mot våld och kränkningar i skolan, genom lektionsmaterialet Mentorer i våldsprevention - MVP.

Flera kommunala skolor är i gång och det finns nu ett beslut om att alla kommunens grundskolor och Nyköpings gymnasium ska använda sig av MVP. Nyköpings kommun har också en samordnare för arbetet med MVP och sju medarbetare i skolan som utbildar skolpersonal i Nyköping i metoden.

Att elever och skolpersonal kontinuerligt utbildas i den våldsförebyggande metoden är en del av kommunens program för social hållbarhet och arbetet med att förebygga våld och våld i nära relation.

Stöd och hjälp

Både den som är utsatt för våld, barn som upplever våld och personer som utövar våld kan få stöd på olika sätt.

Kontakt

Har du frågor om temaveckan eller det förebyggande arbetet gällande våld i nära relation kontakta
Malin Knudsen, strateg för våld i nära relation i Nyköpings kommun
Mejl: malin.knudsen@nykoping.se
Telefon: 073-149 37 02

Har du frågor om metoden MVP (Mentorer i våldsprevention) och det förebyggande arbetet på skolor kontakta:
Therese Malkén, MVP-samordnare, division Utbildning
Mejl: therese.malken@nykoping.se
Telefon: 073-149 34 39