En ny musik -och teaterskola i Nyköping

17 oktober 2023
Barn och utbildning Uppleva och göra

Efter årsskiftet öppnar en ny musik -och teaterskola för ungdomar i Nyköping som finansieras av ett projektstöd från Allmänna Arvsfonden. Initiativtagare är ABF Sörmland, Teater Sörmland och Unga Arena, Nyköpings kommun.

- Syftet med projektet är att skapa en trygg plattform, där vi med kultur som metod visar samhällets möjligheter, för att ge deltagarna nya perspektiv och alternativ till sina förutsättningar, sin potential och sin roll i samhället där de känner att de kan göra sina röst hörda, säger Niclas Ericson på ABF Sörmland.

Med tanke på de senaste gängrelaterade skjutningarna och oroligheterna i Nyköping, måste vi tillsammans hitta sätt och skapa alternativ för unga. Det vuxenvärlden kan göra är att se, höra och ge möjligheter så att ungas röster kan bli hörda. En stor del av målgruppen som Tamam skolan riktar sig emot, kommer från utsatta områden och löper högre risk att utveckla normbrytande beteenden. Det behövs därför fler insatser för att stärka fritidsutbudet i Nyköping, speciellt med inriktning på kultur.

ABF Sörmland, Teater Sörmland och Unga Arena i Nyköpings kommun har tidigare samarbetat, bland annat i projektet “Det här är jag”. I våra respektive och gemensamma möten med ungdomar boende i socioekonomiskt utsatta områden har en tydlig bild presenterats, det finns ytterst få kulturalternativ som lyckas nå vår målgrupp i Nyköping.

- Ungdomar i de här områdena får inte tillgång till de kulturalternativ som finns och det vill vi ändra på, säger Maja Lundquist, Teater Sörmland.

ABF Sörmland, Teater Sörmland och Ung Arena i Nyköpings kommun vill tillsammans stärka och bidra till de utmaningar vi har kopplat till social oro i samhället. Projektet ”Tamam” vill bygga upp en ny scen och skapa en ny modell för fritidssysselsättning för unga. Tillsammans vill vi ta fram ett alternativ till “gatan”.

- Det är lite av en dröm som går i uppfyllelse, det känns både roligt och stort att få göra om resan men från ett annat perspektiv. Personligen har jag erfarenhet av liknande projekt - "Det här är jag’’. Nyköping står för stora förändringar kopplat till ungdomsfrågor och mycket bra är redan i gång men i och med den utveckling vi ser så hoppas vi kunna komplettera de övriga aktörerna som erbjuder andra typer av fritidssysselsättning, säger Benjamin, Ung Arena.

Projektet ska också bidra till att utveckla deltagare som vill bli artister inom musik, film- och teaterbranschen. Projektets samverkansparter har många olika kvalitéer och kunskaper som tillsammans kan skapa värdefulla metoder med deltagarna för framtiden. Var och en av oss skulle inte ha haft samma möjlighet som vi kommer att få nu när vi tillsammans kan påverka samhället.

Under hösten 2023 smygstartar vi verksamheten för att visa upp projektets vision.

- Den 1 november i Teater Sörmlands lokaler har vi bjudit in Redline records med icon bröderna Salle och Masse Salazar som kommer att bjuda in och visa upp hur man skapar hiphopmusik, de tar med sig artisten Aki som kommer att hjälpa ungdomarna att skriva texter till sina kommande verk. Säger Almir Mujdza Projektledare: TAMAM.

Håll utkik på Instagram tamanykoping för mer information.