Dialog om utvecklingsprojekt i Nävekvarn

25 mars 2024

Kommunen har inlett ett utvecklingsprojekt i Nävekvarn med syfte att skapa nya bostäder av blandad karaktär och upplåtelseform som kan bidra till ambitionen att koppla ihop Nävekvarn och Skeppsvik.  

Området är beläget i östra delen av Nävekvarn, norr om Utterviksvägen mellan Gula Kvarn och infarten till Skeppsvik.

Projektet befinner sig fortfarande tidigt i processen och arbetet fokuserar i detta skede på att samla in kunskap om området. Det sker till viss del genom utredningar av bland annat dagvatten och arkeologi, men det blir även ett dialogtillfälle på plats i Nävekvarn.  

- Vi ser ett stort värde i att samla kunskap via en direkt dialog med Nävekvarnsborna. Jag hoppas att många kommer och framför sina synpunkter samt ställer frågor till oss, säger Christopher Wisting som är projektledare i Nyköpings kommun.  

Dialogtillfället med kommunen är den 9 april kl 16-18, utanför Systrarna Brådhes butik.

Fakta: Kommunens vision för Nävekvarn

I kommunens översiktsplan, Nyköping 2040, pekas Nävekvarn ut som en kommunal bebyggelsenod och ska därmed prioriteras för utveckling med ny bebyggelse som bidrar till fler bostäder, service och ett utökat underlag för exempelvis kollektivtrafik och skola. 

För mer info kontakta kundservice@nykoping.se eller besök webbsidan för Nävekvarn 3:3.