Beslut om samråd för del av Östra hamnen

6 september 2023
Kommun och politik Bo, bygga och miljö

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tog på sitt möte den 5 september beslut om att gå ut på samråd med en ny detaljplan för del av Östra hamnen. I förslaget finns planer på en sjömack, servicehus och hamnbodar.

Den 15 september startar samrådet där den som vill kan tycka till om detaljplaneförslaget. I förslaget ingår att flytta sjömacken från den västra hamnsidan till den östra sidan. Den nya sjömacken kommer att bli permanent och förhoppningen är att den kan öppna nästa år.

- Planförslaget fokuserar på att möjliggöra för en sjömack, men även ett nytt servicehus för gästhamnen, laddningsstationer för elbåtar, hamnbodar och en strandpromenad längs vattnet. Den befintliga gästhamnen och parkområdet inom området ska behållas, säger Erik Arnaryd Dungert som är stadsplanerare i Nyköpings kommun.

I servicehuset kan ett hamnkontor inrymmas och hamnbodarna kan exempelvis användas till småskalig handel, servering, eller uthyrning av kajaker eller liknande. Gästhamnen bevaras i princip som den är i planförslaget.

- Dock möjliggör vi för en separat brygga ut till gästhamnens båtplatser så att piren kan nås utan direkt koppling till gästhamnen. I dagsläget låses grinden ut till piren kl 22, säger Erik Arnaryd Dungert.

planområde.PNG

Planområdet är cirka 44 000 kvadratmeter stort och ägs av Nyköpings kommun. För närvarande inkluderar området en park, gästhamn, vattenområde och hamnverksamhet.

Välkommen på rundvandring i området

Välkommen på rundvandring nere i Östra hamnen där medarbetare från Samhällsbyggnad berättar om planen.

Datum och tid: 26 september kl 17–18:30. Samling och avslut vid dansbanan nere i hamnen. Planerar du att delta på rundvandringen får du gärna anmäla dig (frivillig anmälan) till stadsbyggnad@nykoping.se

Läs mer om detaljplaneförslaget

Beslut om samråd för detaljplan Öster 1, Brandholmen 1:1 med flera togs på Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte den 5 september. Läs mer i kallelsen. 

Samrådet pågår mellan 15 september – 13 oktober, då går det bra att tycka till om förslaget på nykoping.se/sjomack.