Utdrag ur baskarta - Beställning

Digitalt kartutdrag ur "Baskartan" över kommunens tätorter som innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar, höjdkurvor med mera.

Kartan kan används till planering, projektering och till situationsplan för enklare tillstånds- och bygglovsärenden. (Baskartan är till vissa delar inte uppdaterad)

Observera att redovisningen av fastighetsgränser varierar i lägesnoggrannhet och inte är juridiskt bindande. Avvikelser från byggnaders och andra objekts läge kan förekomma eftersom inmätning på marken inte har gjorts.

Kostnad enligt fastställd taxa eller efter överenskommelse.

Flygfoto - Ortofoto

Kommunen har tagit flygfoton över hela kommunen. Dessa finns inlagda i vår webbkarta. Du kan också beställa flygfoto i digitalt format, PDF, JPG, TIFF etc.

Laserdata

Höjddata som kommer från en flygburen laserskanning som gjordes mellan 2006 och 2020, främst inom Nyköpings tätort. Det går att få markpunkter eller samtliga punkter, markpunkterna kan levereras filtrerat eller fullständigt, efter överenskommelse.

Laserdata kan användas för att skapa terrängmodeller och för att få ut enstaka höjddata på objekt.

Referenssystem: 
Plan: SWEREF 991630
Höjd: RH2000