Utbildning Anpassad skola: Medgivande till målgruppsprövning för anpassad skola

I den här e-tjänsten kan du som vårdnadshavare lämna medgivande till målgruppsprövning för anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola.

För att pröva ett barns rätt till att bli mottagen i anpassad grundskola eller bli antagen till ett program i anpassad gymnasieskola behöver det utredas och fastställas att barnet hör till målgruppen.

Underlag för bedömning: psykologisk, pedagogisk, medicinsk och social utredning. I förekommande fall även beslut och beslutsunderlag från tidigare hemkommun.