Utbildning Grundskola & gymnasium: Tilläggsbelopp/Tilläggsresurs - Anmäla att elev byter verksamhet

Denna e-tjänst ska användas när en elev i grundskola eller gymnasium som har beviljad tilläggsbelopp/tilläggsresurs ska byta verksamhet.

Tilläggsbeloppen/tilläggsresursen är knutna till elev och verksamhet. Byter eleven verksamhet ska den mottagande verksamheten göra en ny ansökan vid behov och den gamla huvudmannen ska anmäla till kommunen att eleven inte längre går kvar.

Detta är då alla verksamheter har olika tillgång till resurser, är utformade på olika sätt gällande till exempel personaltäthet, storlek på barngrupper, tillgängligt material. Sociala problem kan också lösas av miljöbyte. Det är inte automatiskt självklart att ett barn/en elev behöver extraordinära stödåtgärder i en annan verksamhet eller på samma nivå som tidigare beviljat. Därför ska en ny ansökan göras av den mottagande verksamheten om det finns behov.