Utbildning Anpassad skola: Medgivande till mottagande i anpassad grundskola

I den här e-tjänsten kan du som vårdnadshavare lämna medgivande till mottagande i anpassad grundskola. 

Detta medgivande ska enbart skrivas under efter att Division utbildning har prövat elevens rätt till mottagande i anpassad grundskola. Prövningen bygger på fyra olika utredningar; psykologisk, pedagogisk, social och medicinsk bedömning.