Utbildning Grundskola: Anmälan om grundskola för inflyttande elev

Grundskola i Nyköpings kommun

Du som vårdnadshavare använder nedanstående blankett för att ansöka om placering i kommunal grundskola för ditt barn vid inflyttning till Nyköpings kommun. 

Ansökan behöver kompletteras med underlag

Om eleven ännu inte är folkbokförd i Nyköpings kommun behöver du komplettera ansökan med ett underlag som styrker en kommande folkbokföringsändring. Underlaget kan vara kopia på flyttanmälan från Skatteverket.  

Kontakt

0155-24 80 80 
kommun@nykoping.se