Utbildning Förskola & fritidshem: Tilläggsbelopp/Tilläggsresurs - Anmäla att barn byter verksamhet

Denna e-tjänst ska användas när ett barn i förskola eller fritidshem som har beviljad tilläggsbelopp/tilläggsresurs ska byta verksamhet. 

Tilläggsbeloppen/tilläggsresursen är knutna till barn och verksamhet. Byter barnet verksamhet ska den mottagande verksamheten göra en ny ansökan vid behov och den gamla huvudmannen ska anmäla till kommunen att barnet inte längre går kvar.

Detta är då alla verksamheter har olika tillgång till resurser, är utformade på olika sätt gällande till exempel personaltäthet, storlek på barngrupper, tillgängligt material. Sociala problem kan också lösas av miljöbyte. Det är inte automatiskt självklart att ett barn behöver extraordinära stödåtgärder i en annan verksamhet eller på samma nivå som tidigare beviljat. Därför ska en ny ansökan göras av den mottagande verksamheten om det finns behov.