Ansökan om dispens från lokala trafikföreskrifter

I denna e-tjänst kan du ansöka om dispens från lokala trafikföreskrifter för att parkera, stanna eller trafikera en gata där det enligt föreskrifterna är förbjudet.

Läs mer om dispens från lokala trafikföreskrifter

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du kontakta oss via e-post tekniska.divisionen@nykoping.se eller ringa 0155-24 88 00 för att få en blankett.