Synpunkten - Campus Nyköping

Campus Nyköping strävar hela tiden efter att leverera utbildningar och service av hög kvalitet, därför är dina synpunkter viktiga för oss.

Här kan du berätta för oss om du har ett förbättringsförslag, ett klagomål eller vill ge beröm. Om du lämnar dina kontaktuppgifter återkopplar vi till dig. Du kan också lämna in din synpunkt anonymt.