Stiftelseansökan - Wingeska stiftelsen

Via denna blankett kan du ansöka om medel från Wingeska stiftelsen.

Vem kan söka?

Hantverkare och deras hustrur (familj). Medel kan även ges till barn. Den sökande ska kunna styrka sitt hantverksyrke med intyg.

Urkund

Fattiga och orkeslösa av hantverkare eller sådana, som endast har försörjningsrätt, och deras hustrur, vilka varit och är nyktra samt ådagalagt ett gott och alltid redligt uppförande och i andra hand värnlösa barn.

Antal utbetalningar per år: 1
Ansökningsperiod: 1 januari-15 april

Kontakt för frågor: Lena Landin, Nyköpings kommun, tfn 0155-24 85 02