Stiftelseansökan - Tuna jordbrukares enskilda studiestiftelse

Via denna blankett kan du ansöka om medel från Tuna jordbrukares enskilda studiestiftelse. 

Vem kan söka?

Studerande som visat intresse för jordbruk eller liknande verksamheter.

Urkund

Män eller kvinnor  som är skrivna i Tuna socken, gärna ungdomar, som visat intresse för arbete med jordbruk eller liknande verksamheter.

Utdelningsbeslut: Tuna LRF: s styrelse utser kandidater därefter beslutar chefen för Kultur och Fritid enligt Kommunfullmäktige 1994-10-11, §166.

Antal utbetalningar per år: 1
Sista ansökningsdag: 3 oktober

Ansökan skickas till: Tuna jordbrukares enskilda studiestiftelse, Mats Johansson, Gummersta 2, 611 95  NYKÖPING.

Kontakt för frågor: Rebecha Canestedt, Nyköpings kommun tfn 0155-24 87 11