Stiftelseansökan - Stigtomta-Bärbo-Nykyrka-Halla socknars Magasinkassestiftelse

Via denna blankett kan du ansöka om medel från Stigtomta-Bärbo-Nykyrka-Halla socknars magasinkassestiftelse. 

Vem kan söka?

Elever som fyllt 16 år och som studerar vid lantbruks- eller lanhushållsskola och som är kyrkobokförda i Stigtomta, Bärbo, Nykyrka eller Halla församlingar.

Stipendier ska inte utgå mer än två år i följd till samma elev och inte för kurser som är kortare än två månader. 
Studie- eller registreringsintyg från skolan ska bifogas ansökan.

Urkund

Elever som fyllt 16 år och som studerar vid lantbruks- eller lanhushållsskola och som är kyrkobokförda i Stigtomta, Bärbo, Nykyrka eller Halla församlingar.

Utdelningsbeslut: Magasinkassenämnden i Stigtomta som är utsedda ledamöter av Kommunfullmäktige i Nyköpings kommun.


Antal utbetalningar per år: 1
Sista ansökningsdag: 30 september

Kontakt för frågor: Jukka Taipale, telefon 0155-24 78 64