Stiftelseansökan - Rotetorpsstiftelsen

Via denna blankett kan du ansöka om medel från Rotetorpsstiftelsen. 

Vem kan söka?

Studenter vid högre skolor, folkhögskolor eller liknande läroanstalter som är skrivna i Nyköpings kommun och bor i Runtuna. Den sökande ska ha avslutat gymnasiestudier. Studie/-registreringsintyg från skolan ska bifogas ansökan.

Urkund

Studerande från Rönö kommun (ingår nu i Nyköpings kommun – se ovan) vid icke obligatoriska skolor (ursprungligen till skolmästaren och fattiga barn samt undervisningsmaterial).

Antal utbetalningar per år: 1
Ansökningsperioden är 1 augusti - 1 november

Stiftelsen har för närvarande inga medel att dela ut.

Kontakt för frågor: Rebecha Canestedt, Nyköpings kommun, tfn 0155-24 87 11