Stiftelseansökan - Per Adolf och Johanna Svedelius minnes- och hjälpstiftelse

Här får du information om hur du ska ansöka om medel från Per Adolf och Johanna Svedelius minnes- och  hjälpstiftelse.

Vem kan söka?

Äldre ensamstående kvinnor eller ensamstående kvinnor med minderåriga barn som bor i Södermanlands län.

Urkund

Behövande äldre kvinnor eller ensamstående kvinnor med minderåriga barn boende inom Södermanlands län med företräde för kvinnor boende i förutvarande Nyköpings stad, dock ej kvinnor som vistas på sjukhem, långvårdsavdelning eller liknande institution och inte heller kvinnor som inackorderats på ålderdomshem (ursprungligen åldriga, mindre bemedlade kvinnor samt mindre bemedlade änkor med minderåriga, oförsörjda barn, mantalsskrivna och boende inom Södermanlands län, med företräde för boende i Nyköping tillhörande Pauvres Honteux, sjömansänkor och tjänarinnor samt sådana som icke erhåller understöd från annat håll, dock ej den som är intagen på anstalt eller ålderdomshem).

Den som fått bidrag för ett år får automatiskt en ny ansökningsblankett hemskickad. Personen har rätt till bidrag också under följande år, om inte kyrkorådet med hänsyn till förändring i vederbörandes levnadsförhållanden eller andra särskilda omständigheter beslutar, att fortsatt bidrag inte ska ges. I det fall avkastningen möjliggör nya ansökningar tas dessa emot mellan 1 september och 1 oktober.
För att göra en ny ansökan kontakta Nyköpings församling så skickas en ansökningsblankett till dig, tfn 0155-75129

Antal utbetalningar per år: 1
Sista ansökningsdag: 1 september (1 oktober för nya ansökningar)
Kontakt för frågor: Nyköpings Församling tfn: 0155-75129

Ansökan skickas till:
Nyköpings Församling
Svedelius minnes- och hjälpstiftelse
Box 103
611 23 NYKÖPING