Stiftelseansökan - Nyköpings stiftelse för studerande vid högre skolor

Via denna blankett kan du ansöka om medel från Nyköpings stiftelse för studerande vid högre skolor. 

Vem kan söka?

Behövande studenter från Nyköpings kommun för studier vid högre skolor som folkhögskolor, lantmannaskolor, lanthushållsskolor eller liknande läroanstalter. Den sökande ska ha avslutat gymnasiestudier.

Studie/-registreringsintyg från skolan ska bifogas ansökan.

Urkund

Behövande studerande från Nyköpings kommun för högre studier efter genomgång av obligatorisk skola.

Antal utbetalningar per år: 1
Ansökningsperioden är 1 augusti - 1 november


Kontakt för frågor: Rebecha Canestedt, Nyköpings kommun, tfn 0155-24 87 11